Młyny w Dolinie Prądnika

 • Betlejemka w Ojcowie (XIX w.)
  Zachowane: młynówka, budynek i koło wodne; wykorzystywany do celów gospodarczych.
 • Młyn i tartak Boronia w Grodzisku (poł. XIX w.)
  Zachowane: całość; najstarszy i najcenniejszy zespół młynarski w Dolinie Prądnika. Domniemane istnienie młyna już w XV w.
 • Bosaka w Ojcowie (koniec XIX w.)
  Zachowane: młynówka, budynek i koło młyńskie. Wcześniej istniał tu młyn z XVIII w.
 • Młyny Katarzyńskich w Grodzisku (XIX w.) !Czynne!
  Zachowane: zmodernizowane, częściowo przekształcone.
 • Kopcińskiego w Prądniku Korzkiewskim (XIX/XX w.).
  Zachowane: młynówka i budynek z przekształconym wnętrzem. Domniemane istnienie młyna w XVI w.
 • Krzemienia w Pieskowej Skale (pocz. XX w.) !Czynny!
  Zachowane: niektóre urządzenia.
 • Krzemienia w Woli Kalinowskiej (pocz. XX w.).
  Zachowane: młynówka, budynek i częściowo urządzenia.
 • Krzystanka w Młynniku (pocz. XX w.)
  Zachowane: ślady młynówki; w ruinie.
 • Mosura w Woli Kalinowskiej (pocz. XX w.) !Czynny!
  Zachowane: młynówka; wnętrza zbliżone do stanu pierwotnego.
 • Natkańca w Pieskowej Skale (XIX w.)
  Zachowane: młynówka, koło wodne i częsciowo budynek.
 • Tarnówki w Grodzisku (XIX w.).
  Zachowane: młynówka, budynek, część urządzeń. Domniemane istnienie młyna w XV w.
 • Tarnówki w Grodzisku XIX w., modernizowany w II poł. XX w.) !Czynny!
  Zachowane: młynówka i budynek młyna.
 • Wilka w Woli Kalinowskiej (pocz. XX w.).
  W bardzo dobrym stanie, oryginalne urządzenia.

Dodaj komentarz