Historia uzdrowiska

Historia uzdrowiska w Ojcowie zaczyna sDom zdrojowy "Goplana"ię w roku 1855, kiedy to właściciel pobliskich Jakimowic, lekarz Lucjan Kowalski, przeniósł stamtąd niewielki zakład hydropatyczny, umieścił go w willi „Sybilla” (dziś nie istniejąca) u stóp Panieńskich Skał i podjął się leczenia chorych.
Aleksander Przeździecki (nowy właściciel Ojcowa – od 1859 r.) dążył do uporządkowania Doliny Prądnika i rozwijającej się w niej stacji lekarsko-klimatycznej. Dzięki niemu powstały kolejne obiekty uzdrowiskowe: łazienki zdrojowe nad Prądnikiem (w miejscu dzisiejszej kaplicy „Na Wodzie”), hotel „Pod Łokietkiem” (hotel uzdrowiskowy z ciepłymi kąpielami – dziś Muzeum OPN) i oberża „Wesele w Ojcowie”.

Jan ZawiszaPowstanie Styczniowe przyczyniło się do zahamowania rozwoju stacji klimatycznej w Ojcowie, dopiero kolejni właściciele Ojcowa (J. Zawisza, L. Krasiński) przywrócili temu miejscu charakter uzdrowiskowy. W końcu XIX w. wzniesiono kilka pensjonatów oraz dom zdrojowy „Goplana”, jednak nie były to obiekty mogące swym standardem zadowolić kuracjuszy.

Dalszy rozwój uzdrowiska miał miejsce dopiero po roku 1918, kiedy rozporządzeniem władz Państwa Ojców uznany został za miejscowość uzdrowiskową. W 1923 r. założona została Spółka Akcyjna Uzdrowisko Ojców, która kierowała całością stacji klimatycznej. Plany utworzenia w Dolinie Prądnika rezerwatu spowodowały, że zakłady lecznicze postanowiono przenieść na Złotą Górę. Nowo powołany Komitet Rozbudowy Osiedla Uzdrowiskowego Ojców miał zająć się sprawami regulacji przenoszonej stacji klimatycznej. Właścicielka Ojcowa Ludwika Czartoryska przekazała obszar o pow. 100 ha na Złotej Górze pod powstające osiedle. Niestety, komitet napotykał na wiele trudności i po kilku latach rozpadł się. Zbudowano jedynie, istniejące do dziś, wille „Zosia”, „Maria” i „Rój”.
Uzdrowisko pozostało zatem w dolinie, stając się z biegiem czasu miejscowością wczasową.

Po II wojnie światowej planowano przywrócenie Ojcowowi charakteru stacji klimatycznej, lecz po uzyskaniu przez Polskę uzdrowisk na ziemiach zachodnich oraz po utworzeniu Nadleśnictwa i Parku Narodowego planów tych zaniechano.

Dodaj komentarz